مهاجرت بدون وکیل

آیا اقدام برای اخذ ویزا بدون وکیل مهاجرت امکان پذیر است؟ آیا میتوان تمام مراحل مهاجرت را بدون وکیل انجام داد؟ آیا میتوان به تنهایی در سفارت و ادارات اقامت تشکیل پرونده داد و مستقیم با آنها در امور مهاجرت مکاتبه کرد؟ آیا میتوان درصورتیکه با درخواست ویزا مخالفت شد، به تنهایی و بدون ورود وکیل مهاجرت، به تصمیم سفارت اعتراض کرد؟

در ادامه مطلب به این موضوع خواهیم پرداخت و به این سوال پاسخ میدهیم که تا چه میزان بدون وکیل میتوان امور مهاجرت را انجام داد

قبل از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که متاسفانه بسیاری از متقاضیان مهاجرت تعریف درستی از وکیل مهاجرت نمیشناسند. اغلب افراد به دفاتر مهاجرتی، دفاتر اعزام دانشجو و یا کاریابی و اینگونه موسسات به ویژه در داخل ایران وکلای مهاجرت میگویند. اما از خود نمیپرسند که این افراد و موسسات چگونه  با حقوق اقامت و قوانین ویزا در کشورهای مختلف آشنا شده اند. قوانینی که برای یادگیری و استفاده از آنها نیاز به سالها تحصیل و تجربه کاری میباشد. قوانینی که تفاسیر آنها در کتب حقوقی در آن کشورها درج شده اند و نه در سایتهای اینترنتی.مردم از خود نمیپرسند که اینگونه موسسات چگونه با ادارات محلی در کشور مقصد مکالمه و بصورت رسمی مکاتبه میکنند.  از خود نمیپرسند که اگر این موسسات تخصص در قوانین اقامتی در کشوری را دارند، علت عدم حضور آنها در همان کشور چیست؟

بنابراین باید ابتدا تفاوت گذاشت بین واسطه گران مهاجرت و وکلای حقوقی و مشاورین رسمی مهاجرت در کشور مقصد. طبق قوانین هر کس مجاز است خود به تنهایی جهت درخواست ویزا و مهاجرت اقدام کند. در هیچیک از مراحل درخواست ویزا و یا اخذ اقامت الزام به حضور نماینده حقوقی نیست. بسیاری از افراد نیز بدون حضور وکیل مهاجرت موفق به دریافت ویزا و اخذ اقامت در کشور مورد نظر شده اند.

اما این سوال پیش میآید که آیا این افراد براستی به تنهایی تمام امور خود را انجام دادند؟ پاسخ اینست که خیر. بدون کمک دوستان و یا اقوام در کشور مقصد این امر بنظر شدنی نیست. در بسیاری از مراحل نیاز به پیگیری و تماس با ادارات و مراکز مختلف میباشد که این امر بدون حضور شخص و یا اشخاصی در کشور مقصد تقریباََ امکان پذیر نیست. بنابراین ادعای برخی که میگویند ما به تنهایی مهاجرت کردیم نمیتواند صحت داشته باشد.

از سوی دیگر و بغیر از پیگیری های عادی پرونده، مواردی ممکن است پیش آیند که افراد بدون دانش حقوقی و تسلط به قوانین ویزا و اقامت قادر به حل آنها نمیباشند. ما همواره با افراد زیادی روبرو میشویم که بعلت اشتباهات تاکتیکی در روند درخواست خود، به مشکلات عدیده ای برخورده اند و حتی باعث شدند که با درخواست ویزای آنها مخالفت شود. اشتباهاتی که  حتی با یک مشاوره صحیح میتوانستند از بروز آنها جلوگیری کنند. باید به این نکته تاکید نمود که قوانین ویزا و حق اقامت مخصوصاََ در کشورهای قانون محوری مانند آلمان و یا سوئیس بسیار پیچیده و مفصل میباشند. آنچه مردم در وبسایت سفارت ها و یا ادارات اقامت مطالعه میکنند، تنها چکیده ای از قوانین میباشند و در بسیاری موارد ناقص و گاهی گمراه کننده اند. بنابراین احتمال انتخاب مسیر اشتباه  برا ی افرادی که به قوانین و تفسیر آنها تسلط ندارند بسیار زیاد است.

اینکه تنها به تجربه دیگران و دوستان خود اعتماد کنید تنها در شرایطی جواب میدهد که شما کاملاََ شرایط مشابهی داشته باشید. اما اینکه در قوانین ویزا و اقامت دو نفر شرایط کاملاََ مشابهی داشته باشند تقریباََ غیر ممکن است. تنها اختلاف جزئی در سن، شرایط خانوادگی، تحصیلات، سابقه کار ، تمکن مالی و یا رزومه شما میتواند باعث گردد که در مورد شما تصمیم دیگری گرفته شود.  بنابراین مهاجرت بدون مشورت با فرد متخصص و حقوقدان امکان پذیر است اما با ریسک فراوانی همراه خواهد بود. باید به این موضوع توجه کرد که هدف از مهاجرت تنها اخد ویزا نیست. بلکه انتخاب روش مهاجرت  و انتخاب نوع اقامت و حتی محل آن میتواند در آینده تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت شما پس از مهاجرت داشته باشد