مترجم رسمی زبان آلمانی و فارسی در سوییس

شعبه اصلی فارسی پل در سوییس با مسولیت آقای کاوه جورابچیان خدمات ترجمه رسمی زبانهای آلمانی و فارسی را ارایه میدهد

شما میتوانید اسناد خود مانند مدارک هویتی، تحصیلی، احکام دادگاهی و غیره را نزد ما بصورت رسمی و با مهر و امضای مترجم دادگستری ، جهت ارائه به ادارات، دانشگاهها و یا سایر مراکز در سوییس و یا آلمان  ترجمه کنید

به منظور آگاهی از سایر اخبار اقامتی و مهاجرتی، به کانال اینستاگرام ما بپیوندید

جهت تخمین هزینه ترجمه میتوانید تصاویر مدارک خود را به شماره واتسپ که در انتهای صفحه مشاهده میکنید ارسال نمایید

همچنین میتوانید از خدمات ترجمه شفاهی ما بعنوان مثال برای جلسات مهم بهرمند شوید

شماره تماس دفتر در سوییس

0041565564342