هزینه های مهاجرت به آلمان

بدیهی است چنانچه جهت مهاجرت به کشوری به عنوان مثال آلمان، نیاز به کمک و همراهی افراد متخصص و مجرب در این زمینه داشته باشیم که هم از نظر اداری و حقوقی امور ما را انجام دهند و هم با مشاوره های تخصصی و صحیح، راههای مناسبی را در این مسیر به ما نشان دهند و امور پرونده را هم از نظر تکنیکی و هم تاکتیکی به گونه درستی پیش ببرند، هزینه‌ای بابت این خدمات پرداخت می‌کنیم

دفاتر رسمی و حقوقی در آلمان، که هم دارای تجربیات ارزشمند در امور اداری و حقوقی میباشند و هم اعتبار  نزد ادارات و سایر مراکز رسمی دارند، معمولاً دستمزدی مابین یکصدو پنجاه تا سیصدوپنجاه یورو برای هر یکساعت فعالیت حساب میکنند. گاهی بعلت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص در یک پرونده حقوقی ممکن است هزینه بیشتری نیز محاسبه شود
بسیاری از وکلا دستمزد خود را براین اساس و یا تعرفه پیشنهادی دولتی که گاهی کمتر نیز می‌باشد، محاسبه مینمایند
فعالیت دفتر حقوقی شامل مکاتبات، تماسهای تلفنی، مشاوره ، بررسی، مطالعه و تحقیق در مورد پرونده شما می‌باشد.

هزینه مهاجرت به آلمان

بنابراین هزینه امور مهاجرت را نیز میتوان براین اساس محاسبه نمود. محاسبه دستمزد پیرامون خدماتی که ما ارائه میدهیم نیز فرای این استاندارد نیست.

هرکدام از روشهای اقامتی درجات متفاوتی از پیچیدگی دارند. بعنوان مثال مهاجرت تحصیلی از آسانترین موارد است درصورتیکه مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری، از پیچیدگیهای بالایی برخوردار می‌باشد