قوانین اقامت و مهاجرت

Ausländerrecht

اقامت کاری، ثبت شرکت، اقامت تحصیلی، ویزای توریستی،  پناهندگی و غیره
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-0-0-1″}}” />[/siteorigin_widget]

چرا فارسی پل

Warum Farsipol

 تنها مؤسسه در نوع خود

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-0-1-1″}}” />[/siteorigin_widget]

آشنایی با ما

Über uns

معرفی  همکاران  فارسی پل
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-0-2-1″}}” />[/siteorigin_widget]

راه‌های تماس با ما

Kontakt

 تعیین وقت مشاوره 
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-1-0-1″}}” />[/siteorigin_widget]

امور ترجمه

Amtliche Übersetzungen

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک به زبان آلمانی‌ و بالعکس. مورد تایید سفارت و نیز دادگستری آلمان
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-1-1-1″}}” />[/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
“,”after_widget”:”<\/div><\/div>“,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>“,”widget_id”:”widget-2-0-0″}}” />[/siteorigin_widget]

Menü
Cookie Consent mit Real Cookie Banner