مانند بسیاری موضوعات مربوط به قوانین و مهاجرت به سوئیس، در مورد اقامت بازنشستگان نیز اغلب اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یافت می‌شوند. در سایتهای دولتی نیز تنها کلیات یافت میشوند و نه جزئیات. مشاوره با حقوقدانان در اینگونه مسائل اهمیت ویژه‌ای دارد

⚖️ ‌این موضوع را از دید حقوقی برای شما باز میکنیم تا با خیالی آسوده به آن بپردازید

 قبل از هرچیز توجه داشته باشید که کلید موفقیت در دریافت اینگونه ویزاها، چگونگی ارائه دلایل اولیه و تنظیم کامل درخواست بهمراه دلایل قانع کننده و همخوان با مفاد قانونی میباشد.  توصیه ما اینست که به به تنهایی و بدون کمک وکیل و دفتر حقوقی وارد اینگونه پروسه ها نشوید.‌ پرواضح است که مراجع تصمیم گیرنده نیز ترجیح میدهند مراحل پرونده را با دفاتر حقوقی آگاه به قوانین اقامتی و اداری پیش ببرند تا با شهروندان عادی

‌کشور سوئیس از نظر بازنشستگی و خدمات به سالخوردگان، یکی از بالاترین سطوح رفاه در دنیا را دارا می‌باشد. در جدول عمر، سوئیس اغلب جزو سه کشور اول دنیا می‌باشد. آلمان بعنوان مثال با وجود امکانات پزشکی عالی، در رتبه سی ام قرار گرفته. بهمین دلیل سؤال بسیاری اینست آیا با داشتن توان مالی، امکان زندگی پس از بازنشستگی در سوییس برای آنها فراهم است یا خیر

⬅️‌ ‌در قوانین اقامت سوییس و در قسمت بیست و هشتم، این نوع اقامت چه برای شهروندان اعضای اتحادیه و چه برای شهروندان سایر کشورهای دنیا همانند ایران، تعیین و تعریف شده

‌بصورت کلی میتوان گفت که با داشتن چهار شرط اصلی، امکان زندگی و اخذ اقامت برای این افراد موجود است

1️⃣‌داشتن سن بالای پنجاه و پنج سال

2️⃣داشتن توان مالی چه از طرف خود و یا از طرف فرزندان و یا اقوام نزدیک ساکن در سوئیس

3️⃣عدم فعالیت شغلی در سوئیس یا خارج از آن

4️⃣اثبات وابستگی به سوئیس

‌‌این چهار شرط اصلی به نوعی فقط صورت مسأله می‌باشند. هرکدام از این موارد خود زیر مجموعه‌ای از شروط دیگر را دارا می‌باشند. اما بطور اجمالی میتوان گفت که برای بازنشستگانی که خود و یا فرزندانشان براستی دارای توان مالی خوبی هستند، شانس اخذ اقامت در سوییس طبق این قانون موجود می‌باشد. اثبات وابستگی به سوئیس تعاریف بسیاری میتواند داشته باشد و در قانون فرمول مشخصی ندارد. بهمین دلیل به تفاسیر مختلف حقوقی استناد می‌شود

چنانچه در این زمینه مایل به اطلاعات بیشتر میباشید، لطفا با ما در تماس باشید. ما پس از بررسی و توافق با شما، کلیه مراحل اینگونه درخواستها را با توجه به قوانین روز، برای شما انجام میدهیم و وکالت شما را در برابر ادارات مربوطه برعهده خواهیم گرفت