گرفتن اقامت سوئیس و یا آلمان

روشهای مهاجرت و اخذ اقامت در کشورهایی مانند آلمان و یا سوییس بسیار متنوع  میباشند. از ویزاهای دانش آموزی و برای افراد زیر هجده سال گرفته، تا ویزا و کارت اقامت برای بازنشستگان. در این میان نیز روشهای اقامتی متعددی از دانشجویی گرفته تا کسب و کار شخصی موجود میباشند.  در برخی از روشهای اقامتی خود شخص براحتی میتواند اقدام کند و ویزا و سپس حق اقامت طولانی مدت دریافت کند. اما در برخی از روشها ، بدون مشاوره صحیح و همکاری با دفاتر حقوقی که در این زمینه تخصص دارند، میتواند براحتی باعث شکست در پروسه گردد بطوریکه ترمیم اشتباهات موجود در پرونده بسیار دشوار و در مواردی حتی غیر ممکن خواهد شد

اینکه شما بطور مستقیم با دفاتری همکاری کنید که در کشور مقصد حضور فیزیکی دارند و مورد اعتماد و نزد آن دولتها رسمیت دارند، اهمیت ویژه ای دارد

دفاتر واسطه که خارج از آلمان و یا سوییس قرار دارند، متاسفانه  نمیتوانند شما را بخوبی یاری دهند چراکه طبق تجربه و مشاهدات، اغلب نه تخصص و دانشی در زمینه حقوق اقامت در کشور آلمان یا سوییس دارند، و نه اینکه نزد این دولتها دارای رسمیت و یا اعتماد میباشند

گذشته از اینکه در بسیاری از مراحل پرونده، ادارات در آلمان و یا در سوییس نیازمند تماس مستقیم از طریق تلفن ثابت و یا پست با شما و یا وکیل پرونده میباشند

طریقه تکمیل درخواست و توضیحات تکمیلی که مطابق با قوانین روز میباشند نه تنها از بروز اشتباهات تاکتیکی در پرونده جلوگیری میکند، بلکه تصمیم گیری برای کارمند مسول را نیز سهل تر مینماید

دفتر ما این امکان، قابلیت و اعتبار را دارد، که شما را در راه اخذ ویزا و اقامت در کشور سوییس و یا آلمان از ابتدا تا انتها همراهی کند  و تمامی مراحل پرونده را به انجام برساند. بسیاری از افرادی که این مسیر را با ما طی کرده اند و اکنون در این کشورها ساکن میباشند، همواره  از خدمات ما در حل سایر مشکلات اداری و حقوقی استفاده میکنند