کشور سوئیس و ویزای شنگن

کشور سوئیس جزو کشورهای اتحادیه اروپا نمیباشد ولی عضو پیمان شنگن میباشد. این بدین معناست که شما میتوانید از کشور سوئیس نیز ویزای شنگن دریافت کنید و بوسیله آن به بازدید کشور سوئیس بیایید، همچنین با همان ویزا مجاز میباشید به کلیه کشورهای اروپایی که عضو این پیمان میباشند سفر کنید و برای مدت نود روز در این کشورها اقامت داشته باشید

ویزای شنگن میتواند حداکثر برای مدت پنج سال اعتبار داشته باشد

اما چنانچه کشور سوئیس با درخواست  ویزای شنگن شما مخالفت کرد، چه راهی برای اعتراض وجود دارد؟

اعتراض به رد درخواست ویزا

برخلاف سفارت آلمان، که شما میتوانید اعتراض را مستقیم به خود سفارت تقدیم کنید و همانجا تصمیمگیری میشود، طبق قوانین سوئیس تصمیمگیری و تجدیدنظر توسط دبیرخانه مرکزی مهاجرت در سوئیس انجام میپذیرد

بطور معمول شما میبایست دلایل خود را جهت تجدید نظر به وزارت و یا به اصطلاح دبیرخانه مهاجرت سوئیس و یا همان سِم که در شهر برن پایتخت سوئیس واقع است،ارائه دهید. جهت بررسی اعتراض، شما موظف هستید مبلغی را به این اداره پرداخت نمایید. پس از آن در مورد درخواست ویزای شما مجدد تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است با درخواست موافقت شود

چنانچه وزارت مهاجرت تصمیم سفارت را تایید کند و مجدد با درخواست ویزای شما مخالفت شود، میتوانید به دادگاه امور اداری در سوئیس شکایت کنید

دادگاه دلایل سفارت و نیز وزارت مهاجرت و نیز دفاعیه شما را که میبایست مجدد با دلایل و مدارک بهتر تنظیم کنید، کامل بررسی میکند و  پس از تشکیل جلسه ای ، تصمیم خود را در قالب یک حکم رسمی اعلام و ابلاغ میکند.

چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که سفارت و وزارت مهاجرت در تصمیم خود نکات قانونی را بطور کامل رعایت نکرده اند، به درخواست شما رای مثبت خواهد داد. بهمین دلیل نحوه ارایه لایحه به دادگاه و دلایل نامبرده با استناد به قوانین روز و نیز استناد به احکام مشابه، در تصمیم دادگاه موثر خواهد بود

دفتر فارسی پل و شخص آقای کاوه جورابچیان میتوانند در مراحل تجدید نظر و یا شکایت و دفاع در دادگاه با توجه به جدیدترین قوانین و تفاسیر حقوقی از حقوق شما دفاع کرده و وکالت شما را در تمامی این مراحل بصورت مستقیم و رسمی بعهده بگیرند

بدین منظور تنها کافیست فرم وکالتنامه که از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد را امضا نموده و از همان طریق برای ما ارسال کنید. هزینه های این پرونده براساس مدت زمان لازم و دلایل رد ویزا، برآورد  و با شما قراردادی در این زمینه منعقد میگردد. در مورد چگونگی تخمین هزینه پرونده، لطفا این قسمت را مطالعه کنید