قوانین اقامت و مهاجرت

Ausländerrecht

اقامت کاری، ثبت شرکت، اقامت تحصیلی، ویزای توریستی،  پناهندگی و غیره

چرا فارسی پل

Warum Farsipol

 تنها مؤسسه در نوع خود

آشنایی با ما

Über uns

معرفی  همکاران  فارسی پل

راه‌های تماس با ما

Kontakt

 تعیین وقت مشاوره 

امور ترجمه

Amtliche Übersetzungen

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک به زبان آلمانی‌ و بالعکس. مورد تایید سفارت و نیز دادگستری آلمان