موفقیت جدیدی برای فارسی پل در سوئیس

کاوه جورابچیان موفق شد برای شخصی که به علت محکومیت قضایی با درخواست اقامت او در آلمان مخالفت شده بود و پلیس آلمان به دنبال دستگیری و اخراج او از آلمان به ایران بود، ویزا و حق اقامت در سوئیس دریافت کند.

در یک پروسه ی پیچیده، کاوه جورابچیان موفق شد با مکاتبات و مکالمات متعدد با اداره مهاجرت سوئیس در شهر بازل، سرانجام در اکتبر 2023 موافقت اداره مهاجرت و سپس سفارت سوئیس در آلمان را جهت صدور ویزا و حق اقامت برای این شخص دریافت نماید.

شخص مورد نظر به دلیل یک محکومیت قضایی قادر به تمدید حق اقامت خود نبود و حتی طبق تصمیم اداره مهاجرت در آلمان مجاز به ازدواج با نامزد خود نگردید که از آن طریق بتواند در آلمان بماند. از آنجایی که پلیس مهاجرت آلمان پاسپورت این شخص را در دست داشت، در جلسه ای که شخص حضور پیدا کرده بود تلاش به دستگیری او نمودند که آن شخص موفق به متواری شدن از آن محل گردید.

تلاشهای پلیس مهاجرت آلمان جهت دستگیری و اخراج آن شخص در نهایت بی نتیجه ماند تا اینکه او امروز به همراه نامزد خود، زندگی جدیدی را در سوئیس آغاز نمودند. اداره مهاجرت در شهر بازل در سوئیس با درخواست و دلایل کاوه جورابچیان موافقت نمود و نه تنها مجوز ازدواج برای آنها صادر گردید، بلکه ویزا و مجوز اقامت را نیز دریافت کردند.

 

حکم موافقت با ویزا و حق اقامت