فرصتی بی سابقه برای مهاجرت به کشور سوییس
در روزهای گذشته تماسهای بسیاری با دفتر ما در سوئیس پیرامون چگونگی دریافت حق پناهندگی در این کشور برای افرادی که این روزها از کشور اکراین وارد سوییس میشوند گرفته شد

پناهندگی در سوییس
‌دولت سوییس با اجرای قانون جدیدی از روز دوازدهم ماه مارس امسال، به شهروندان اوکراین بدون گذراندن پروسه پناهندگی، حق اقامت ویژه اعطا میکند. براساس  ماده شماره چهل و پنج آیین نامه حق پناهندگی در سوییس، این افراد ابتدا برای مدت یکسال حق اقامت دریافت می‌کنند و اجاره کار و تحصیل خواهند داشت. امکان تمدید این نوع اقامت که اقامت نوع اس نامیده میشود، پس از یکسال نیز تحت شرایطی وجود دارد
‌‌اما برای افرادی که از اکراین میآیند ولی ملیت اکراینی ندارند شرایط بصورت زیر می‌باشد

تمام افرادی که ملیت اکراینی ندارند، اما قبل از فرار، و قبل از تاریخ بیست و چهارم ماه فوریه سال دوهزار و بیست و دو دارای اجازه اقامت در اوکراین بودند نیز می‌توانند این نوع اقامت در سوئیس را دریافت کنند به شرط اینکه نشان دهند برای بازگشت به وطن اصلی خود نیز مشکلاتی دارند. بعنوان مثال امکان زندگی و اقامت طولانی مدت در وطن خود را براحتی ندارند. این موضوع البته با پناهندگی و خطر جانی متفاوت است و در قانون تعاریف دیگری دارد
توصیه میکنیم در این زمینه و حتما قبل از ارایه درخواست، با ما و یا دیگر دفاتر حقوقی که تخصص در زمینه حق اقامت دارند، مشورت کنید
‌افرادی که این نوع اقامت یکساله در سوییس که اقامت جدیدی بنام اِس نامیده میشود را دریافت کنند، برخلاف بسیاری دیگر از متقاضیان پناهجویی، بلافاصله اجازه کار ، حتی بصورت خوداشتغالی را خواهند داشت. همچنین اجازه سفر و سایر خدمات اجتماعی و کمکهای مالی برای آنها فراهم میگردد
راه اندازی کسب و کار شخصی در کتاب قوانین اقامت سوییس و در ماده شماره نوزده تعریف گردیده است. براساس این ماده قانونی که شامل چهار بند و سه شرط اصلی میباشد، یک خارجی میتواند با راه اندازی کسب و کار خود، اقامت سوییس را دریافت نماید. در مورد وضعیت اوکراین و جنگ زده های آن، دولت سوییس یکی از شروط اصلی این قانون را به نفع جنگ زده ها تغییر داد تا بدین صورت درآمدزدایی برای آنان آسانتر گردد
پناهندگی در آلمان و یا سایر کشورها، قبل از ورود به سوییس
‌‌افرادی که از اوکراین می آیند و در سایر کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند و یا اجازه اقامت موقت دریافت کردند ، با استناد به ماده شماره هفت آیین نامه دابلین، بصورت عادی شامل این قانون نمی‌شوند. البته دولت سوییس میتواند همانند سایر موارد پناهندگی، در این مورد نیز  با استفاده از ماده شماره هفده آیین نامه دابلین، از اجرای این قانون چشمپوشی نماید. همچنین متقاضیان میتوانند با استناد به مواد شماره هشت، نه، ده و یا شانزده همان آیین نامه از موارد خاص استفاده نمایند
توصیه میکنیم در این زمینه و حتما قبل از ارایه درخواست، با ما و یا دیگر دفاتر حقوقی که تخصص در زمینه حق اقامت دارند، مشورت کنید

خدمات درمانی، کمکهای مالی و غیره

متقاضیان بلافاصله پس از ارایه درخواست پناهندگی شامل بیمه رایگان درمانی میباشند. همچنین پس از انجام مراحل اداری، درصورت نداشتن توان مالی، کمکهای نقدی و غیر نقدی به متقاضیان تعلق میگیرد. درحال حاضر دولت درحال تصویب آیین‌نامه ای است که براساس آن امکان آموزش رایگان زبان نیز بسرعت فراهم شود

در قانون جدید متقاضیان این امکان را دارند که با رعایت برخی شرایط، در منزل دوستان و یا اقوام سکونت نمایند. حتی گاهی این امکان برای میزبان وجود دارد که بدین منظور کمکهایی از دولت دریافت نماید‌دولت سوییس این قانونِ تاکنون غیرفعال را براساس تصویبات جدید اتحادیه اروپا پیرامون حق پناهندگی برای شهروندان اوکراین به اجرا درآورد که این قانون شباهتهایی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد

اطلاعات  کاملتر درباره این قانون جدید را آقای کاوه جورابچیان در صفحه اینستاگرام فارسی پل با ذکر بسیاری نکات ریز و همچنین مواد قانونی توضیح داده اند. طبق توضیحات ایشان، روشهای متعددی وجود دارند که این نوع اقامت را تبدیل به اقامت طولانی مدت و یا دایمی کرددفتر فارسی پل و آقای کاوه جورابچیان میتوانند وکالت رسمی شما را در سوییس، از زمان ورود و در تمامی مراحل و حتی در مراحل اعتراض و یا دادگاه تجدیدنظر، در این مورد درصورت وجود ظرفیت قبول کنند. هزینه بررسی و مشاوره اولیه توسط آقای جورابچیان مبلغ یکصدو هشتاد فرانک خواهد بود

‌مانند همیشه دقت کنید که اطلاعات غلط و بی اساس در این مورد و بسیاری موارد دیگر در شبکه‌های اجتماعی ویا از سوی افراد ناآگاه فراوان است