موفقیت جدیدی برای فارسی پل در سوئیس

کاوه جورابچیان توانست با استفاده از یک تاکتیک حقوقی مناسب و به موقع، و قرائت دفاعیه قوی و مستدل در دادگاه، پلیس سوئیس را که درخواست حکم زندان یک مهاجر غیرقانونی را داده بود، بصورت دادگاهی شکست دهد و حکم آزادی او را از دادگاه دریافت کند. در این پرونده ی پیچیده و عجیب، اداره مهاجرت، پلیس مرزی سوئیس و همچنین پلیس ایالتی زوریخ، پس از آنکه موکل ما را بوسیله ی پرواز به کشوری در آفریقا اخراج نمودند (دیپورت) مجبور شدند همان شخص را در اقدامی کم سابقه  چند روز بعد با پرواز مخصوص به سوئیس بازگردانند. بررسی های بخش حقوقی پلیس مرزی سوئیس به آنجا ختم شد که طی یک گزارش و استدلال چند صفحه ای، دستور حبس این فرد را دادند و او را بازداشت کردند. اینگونه حبس ها طبق قوانین مرزی و مهاجرتی میتوانند تا هجده ماه بطول بینجامند، اما جهت اجرای طولانی مدت حکم حبس، و یا بعبارتی تبدیل بازداشت موقت به حبس،  نیاز به تشکیل دادگاه و تایید و حکم  قاضی میباشد. در دادگاهی که در شهر زوریخ بدین منظور برگزار شد، کاوه جورابچیان توانست در حضور قاضی و سایر مسؤلین قضایی، وهمچنین در حضور پلیس سوئیس بعنوان خواهان، اصلِ حبس طبق قوانین اقامتی، یعنی حبس بدلیل وضعیت اقامتی  را با استدلال حقوقی  زیر سوال ببرد که در نهایت مورد قبول دادگاه  قرار گرفت. همچنین کاوه جورابچیان توانست با کشف یک اشتباه اداری و حقوقی در پرونده که از دید همه پنهان مانده بود،  پرونده پناهندگی شخص را در مقابل چشمان حیرت زده حاضرین مجدد به جریان بیندازد و حکم آزادی را همان روز از دادگاه دریافت نماید. در تصویر دستور آزادی شخص که توسط دادگاه صادر شده را مشاهده میکنید. کاوه جورابچیان بارها در دعاوی حقوقی در برابر اداره مهاجرت و یا وزارت امور خارجه در امور مربوط به ویزا و حق اقامت پیروز در میدان بوده