پیروزی در یک جدال حقوقی نابرابر در سوئیس

کاوه جورابچیان یکبار دیگر موفق شد در یک جدال حقوقی پیچیده و نابرابر پیروز از میدان بیرون بیاید.

پیروزی دفتر فارسی پل و کاوه جورابچیان در برابر وزارت خارجه سوئیس و سفارت سوئیس در ایران

پس از اینکه با ارائه درخواست ویزای یکی از موکلین ما توسط سفارت سوئیس در تهران مخالفت شد، کاوه جورابچیان اقدامات قانونی را برعلیه سفارت سوئیس آغاز نمود و مراتب شکایت را ابتدا به وزارت امور خارجه سوئیس در برن ارائه داد. پس از مکاتبات متعددی، پرونده جهت داوری و طرح شکایت از وزارت امور خارجه سوئیس توسط کاوه جورابچیان آماده گردید که در این لایحه به موارد و قوانین مختلفی استناد شده بود. توضیحات و استدلالات کاوه جورابچیان تا حدی از لحاظ حقوقی کامل و پیچیده بودند که وزارت امور خارجه سوئیس طی نامه‌ی زیر، از کاوه جورابچیان درخواست توقف روند شکایت و وقت بیشتر نمود تا بتواند پاسخی محکمه پسند به شکایت نامه دهد. کاوه جورابچیان با درخواست تمدید وقت موافقت نمود و برای چند روز از ارجاع پرونده به دادگاه عالی خودداری کرد. در نهایت و در مهلت مقرر، وزارت امور خارجه سوئیس جهت جلوگیری از شکست در دادگاه، با پیشنهاد کاوه جورابچیان موافقت نمود و بدین ترتیب یکی از قوانین سفارت سوئیس پیرامون حق ارائه درخواست ویزا نه تنها برای موکل آقای کاوه جورابچیان، بلکه برای سایرین نیز تغییر کرد.

نتیجه برای آقای جورابچیان روشن بود، چراکه استدلالات محکم حقوقی او قدرت مانور را برای بخش حقوقی وزارت خارجه سوئیس بسیار کاهش داده بود. دفاعیه وزارت امور خارجه سوئیس در چندین مورد مغایرتهایی با قوانین داخلی و خارجی داشت و این تناقضات از چشم کاوه جورابچیان پنهان نمانده بود چراکه او نه تنها به قوانین داخلی سوئیس پیرامون امور ویزا آشنایی دارد، بلکه به قوانین ویزا در اتحادیه اروپا نیز آشناست و یکی از آگاه ترین افراد به قوانین ویزا و حق اقامت در آلمان و سوئیس به شمار می‌رود.