پیروزی در یک جدال حقوقی نابرابر در سوئیس

 

کاوه جورابچیان یکبار دیگر موفق شد در یک جدال حقوقی نابرابر پیروز از میدان بیرون بیاید

پس از آنکه سفارت سوئیس در تهران بارها و با قاطعیت با درخواست موکل آقای جورابچیان مخالفت نمود، مراتب اعتراض به مرجع بالاتر ارائه،  اما مجدد مخالفت شد. سپس دفتر فارسی پل و کاوه جورابچیان با پیگیری حقوقی و تهدید به شکایت در دادگاه  و ارائه دفاعیه مفصلی که حاوی استنادات به قوانین اداری مربوط به حق اقامت و صدور ویزا، قوانین اساسی سوئیس و سایر قوانین مربوطه بین المللی بود، وزارت امور خارجه سوئیس که  مرجع ناظر بر تصمیمات سفارت سوئیس میباشد را در یک تنگنای حقوقی قرارداد بطوری که وزارت امور خارجه  در اقدامی کم سابقه یا بی سابقه  طبق نامه زیر، مجبور به درخواست مهلت جهت مشورت با سایر ارگانها شد. با اینکه وکیل پرونده یعنی آقای  کاوه جورابچیان میتوانست طبق روال پرونده و متن درخواست وزارتخانه که در پایین مشاهده میشود از تمدید وقت برای این وزارتخانه امتناع کند و به احتمال زیاد همانجا با حکم دادگاه  پیروز در پرونده شود، اما با درخواست وزارت خارجه سوئیس موافقت نمود تا فرصت بیشتری جهت تحقیقات حقوقی خود داشته باشند.

نتیجه برای آقای جورابچیان روشن بود. چراکه استدلالات محکم حقوقی او قدرت مانور را برای هر حقوقدان دیگری بسیار کاهش داده بود.  دفاعیه وزارت امور خارجه سوئیس در چندین مورد مغایرتهایی با قوانین داخلی و خارجی داشت و این تناقضات از چشم کاوه جورابچیان پنهان نمانده بود چراکه او نتنها به قوانین داخلی سوئیس پیرامون امور ویزا آشنایی و تسلط دارد، بلکه به قوانین  مربوطه در اتحادیه اروپا نیز آشناست.

 وزارت امور خارجه سوئیس در مهلت معین شده و پس ازانجام  کلیه تحقیقات خود و اخذ مشورت از سایر ادارات و مراجع حقوقی، سرانجام  مجبور به اعلام شکست در برابر دفتر فارسی پل و شخص کاوه جورابچیان شد و بدین ترتیب به سفارت خود در تهران دستور داد با درخواست موکل آقای جورابچیان موافقت نمایند.