پیشرفته ترین کشورهای دنیا کدامند

سازمان ملل متحد از سال هزار و نهصد و نود میلادی جهت سنجیدن میزان موفقیت و پیشرفت در کشورهای دنیا شاخصی را با سه معیار تعریف کرد

زندگی طولانی و سالم

دسترسی به علم و دانش

سطح زندگی مناسب

در اولین رده بندی که انجام گرفت، ایالات متحده آمریکا رتبه اول را به خود اختصاص داد. اما اکنون پس از گذشت سی و دو سال از آن زمان، تغییرات زیادی در این رده بندی اتفاق افتاده است

در جدیدترین رده بندی که مربوط به سال دوهزار و بیست و یک، تا سال دوهزار و بیست و دو میباشد، کشور سوییس در صدر جدول قرار گرفت و بدین ترتیب عنوان پیشرفته ترین کشور دنیا با بالاترین سطح زندگی را به خود اختصاص داد

سازمان ملل متحدد در این رده بندی کشورهای دنیا را به چهار گروه اصلی تقسیم کرده که میتوان به آنها نامهای کشورهای جهان اول تا جهان چهارم داد. در لیست کشورهای جهان اول پس از سوییس بترتیب کشورهای نروژ، ایسلند ، هنگ کنگ و استرالیا قرار دارند. کشور آلمان در رتبه نهم و ایالات متحده آمریکا رتبه بیست و یکم را به خود اختصاص داد.همچنین کشورهای ترکیه ،گرجستان،تایلند یا عمان در زمره شصت و شش کشور جهان اول قرارگرفتند.

کشور ایران تنها کمی پایین تر از کشورهای جهان اول و در گروه کشورهای جهان دوم و در رتبه هفتاد و ششم دنیا قرار گرفته.بدین ترتیب حتی بالاتر از چین،اندونزی،مصر،مکزیک و یا برزیل.

در کشورهای گروه سوم نامهای عراق، تاجیکستان، مراکش، فیلیپین، هند و غیره دیده میشوند و در پایان و در جمع کشورهای جهان چهارم نامهای پاکستان، افغانستان، یمن و برخی دیگر از کشورهایی با روند توسعه ضعیف دیده میشوند

لیست کامل کشورها با بسیاری اطلاعات دیگر را میتوانید در فایل زیر مطالعه کنید.

HDR.INDEX