شاید در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اخبار متعددی پیرامون نیاز شدید آلمان به نیروی کاری شنیده باشید. مخصوصاً از سوی رئیس هیأت مدیره اداره کار در آلمان


‌بتازگی نیز عنوان شده که حدود یک میلیون و دویست هزار نیروی کاری در آلمان جستجو میشوند که با شرایط فعلی پیشنهاد شده که این تعداد از خارج وارد شوند

⬅️ ‌‌آیا براستی اینگونه است و آیا تعداد جویندگان کار در خود آلمان به صفر و یا زیر صفر رسیده است؟

‌حقیقت اینست که براستی در برخی از نقاط آلمان نیروی کار بسختی یافت میشود. دلیل آن البته چیز دیگریست که در ادامه متوجه خواهید شد

‌طبق آمار رسمی در سال جاری نزدیک به سه میلیون نفر در آلمان بیکار هستند. حدود هشتصد هزار نفر دیگر که البته شامل این آمار نمی‌شوند نیز دراصل بیکار هستند ولی بدلیل اینکه در حال گذراندن کلاسهای تکمیلی و یا تطبیقی جهت ادغام در بازارکار و یا کاریابی هستند، وارد آمار رسمی بیکاری نشدند

بطور کل بیش از پنج میلیون نفر در آلمان بدلیل بیکاری طولانی مدت، وابسته به کمکهای دولتی یا همان کمکهای مالی سوسیالی هستند. حدود چهار میلیون نفر آنها از نظر اداره کار، قابلیت کارکردن را دارند

💡 ‌البته بیکار بودن در قوانین آلمان تعریف خاصی دارد. بعنوان مثال افرادی که حتی تا پانزده ساعت در هفته شاغل باشند نیز جزو بیکاران محاسبه میشوند

‌درصد بیکاری طبق فرمول‌های متفاوتی محاسبه میگردد و میزان آن بستگی به فرمول دارد. بطور کلی اما شاخص بیکاری در آلمان حدود شش درصد محاسبه میشود که البته نسبت به اغلب کشورهای اتحادیه اروپا وضعیت بهتری دارد

بسیاری از کشورهای اروپایی یا حتی کانادا، درصد بیکاری بالاتری نسبت به آلمان دارند

⬅️ ‌‌بعنوان مثال در فرانسه حدود هشت درصد، سوئد نه درصد، ایتالیا بیش از ده درصد، اسپانیا پانزده درصد، نروژ حدود چهار درصد، کانادا حدود هشت درصد


‌دلیل اینکه در برخی از مشاغل ساده، نیروی کار به سختی یافت میشود، اغلب شرایط سخت کاری و درآمد کم می‌باشد. بنابراین اینگونه اخبار و تبلیغاتِ مهاجرتی را خیلی با احتیاط دنبال کنید چراکه مهاجرت کاری ویا همان استخدامی به آلمان با وجود این اعداد و ارقامِ به ظاهر شیرین، مگر برای متخصصین با دریافت حقوق بالا، امری ساده نیست